Etiket arşivi: 4 rekat namaz nasıl kılınır

Namaz Nasıl Kılınır?

Niyet

Kılınan namaza göre niyet edilerek başlanır. Örneğin “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının 2 rekat sünnetini kılmaya”

Tekbir

Allahüekber diyerek resimde görüldüğü gibi tekbir getirilir.

tekbir / namaz nasıl kılınır

Kıyam

Eller resimdeki gibi bağlandıktan sonra önce Sübhaneke

kıyam / namaz nasıl kılınır

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük *) ve lâ ilâhe ğayrük

Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

sonra euzu besmele çekerek Fatiha

Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.

ve ardından da kısa bir sure okunur. Örnegin İhlas olabilir.

Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. 

De ki: O Allah birdir, büyüklük onda nihayet bulmuştur, daim ve bakidir, her şeyden müstağni ve her dileğin merci’dir. Doğmamış, doğurmamıştır. Hiç bir eşi ve benzeri yoktur.

Ruku

Allahuekber diyerek rükuya varıyoruz.

rüku / namaz nasıl kılınır

Rükudayken 3 kere “Sübhane rabiye’l azıym” diyoruz. Doğrulurlen Semiallahü limen hamideh doğrulduğumuzda ise “Rabbena lekel hamd” diyoruz.

Secde

Doğrulduktan sonra Allahuekber diyerek secdeye gidiyoruz.

secde / namaz nasıl kılınır

Secdeye varıldığında 3 defa “Sübhane rabbiye’l âlâ denilir. Allahu Ekber diyerek secdeden kalkılır, dizler üstünde kısa bir müddet durulur. Allahu Ekber diyerek secdeye yeniden varılır. Yine secdede üç defa Sübhane rabbiye’l âlâ denilir.  Böylece bir rekat namaz tamamlanmış olur.

Şimdi Allahu Ekber” diyerek diyerek ayağa kalkıyoruz ev aynı şekilde rekatı tekrarlıyoruz. En sonunda secdeden kalkmak yerine oturuyoruz.

kade / namaz nasıl kılınır

Otururken önce Tahiyyat

Ettehiyyatü Lillahi vessalavatü vettayyibatü.Esselamu Aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekâtüh. Esselamu Aleyna ve ala ibadillahis salihin.
Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh

Selamet, rahmet ve tüm güzellikler Allah içindir. Ey Peygamber, Allah’ın rahmeti, bereketi ve selamı üzerine olsun. Selam olsun bize ve Allah’ın tüm iyi kullarına…Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Şahitlik ederim ki Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.

sonra Allahumme Salli ve Barik duaları okunur

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

en son da Rabbena duaları okunur.

Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü’minîne yevme yekumü’l hisâb.

Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.

Dualardan sonra önce sağa sonra sola Es-selâmü aleykum ve rahmetüllah diyerek selam veriyoruz ve 2 rekat namaz tamamlanmış oluyor.

selam / namaz nasıl kılınır

Allah kabul etsin.

2 rekat namaz nasıl kılınır sorusunun cevabını verdik. Şimdi 4 rekat namaz kılınır sorusunu cevaplayalım. Eğer namazı 4 rekat olarak kılacaksak 2. rekatın sonunda oturduğumuzda sadece Tahiyyat duasını okuyup selam vermeden kalkıyoruz ve aynı şekilde 2 rekat daha kılıyoruz. Şimdi 4.rekat sonunda oturduğumuzda Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena dualarını okuyarak selam verdiğimizde namazımızı 4 rekat olarak tamamlamış oluruz.